Međunarodni festival omladine Ruski jezik – jezik poezije

O Festivalu

Opšte informacije

Ruski jezik je jedan od svetskih (globalnih) jezika. Komunikacija se odvija na ruskom jeziku između velikog broja ljudi širom sveta, stoga zauzima važno mesto kao jezik međunarodne komunikacije, zajedno sa kineskim, engleskim, španskim, arapskim, portugalskim, francuskim i nemačkim.

Prema najnovijim podacima ruski je deseti jezik na svetu po broju izvornih govornika i peti na svetu po ukupnom broju govornika: u svetu ima više od 150 miliona govornika ruskog, više od 100 miliona govori ruski jezik kao drugi jezik, oko 38 miliona uči ruski kao drugi jezik. Ovo se posebno odnosi na predstavnike zemalja sa državnim jezikom koji ima slovenske korene.

Ruski je radni jezik brojnih međunarodnih organizacija, na primer, UN-a i UNESCO-a.

Pored istorijskog i svetskog značaja ruski jezik je i izvor velike kulture. Ruska književnost i poezija zauzimaju vrlo značajno mesto u svetskoj kulturnoj baštini.

Međunarodni festival omladine „Ruski jezik – jezik poezije“ napravljen je da deca i mladi iz različitih zemalja saznaju o ulozi ruskog jezika, književnosti i umetnosti u svetu. Cilj Festivala je da pokaže dubinu i lepotu ruskog jezika, da inspiriše za upoznavanje sa ruskim jezikom, da pokaže kako je divno čitati dela Aleksandra Puškina, Lava Tolstoja, Fjodora Dostojevskog u originalu.

Sigurni smo da uranjanje u svet ruske književnosti i poezije može otkriti novi veliki svet. Samo treba napraviti prvi korak!